Форматиране

С оглед удоволетворяване на постоянно променящите се нужди на нашите клиенти имаме на разположение техника за форматиране, която ни дава възможност в оптимални срокове да доставим размери по желание на клиента. Форматиращи машини имат следните възможности за дължина на листа: 52 см, 54 см, 56 см, 60 см, 61 см, 64 см, 65 см, 70 см, 75 см, 80 см, 74 см, 86 см, 88 см, 90 см, 92 см, 94 см, 97 см, 100 см, 102 см, 107 см, 108 см, 120 см.

There are no products matching the selection.