Химизирана

Характеристики:
- химизирана хартия, притежаваща всички предимства на гарантиран първокласен продукт;
- безвъглеродна хартия, с отлична консистентност и качества при печат;
- висока копирна интензивност със силен контраст и отлично качество на щриха;
- Запазва качествата си за период от 10 години в случай, че с хартията се работи правилно и се складира в съответствие с изискванията;
- не издава неприятна миризма, образът е напълно подходящ за фотокопиране и дава възможност да се копира на микрофилм с отлични резултати;
- отлична проходимост през машините;
СВ(coated back) Най-горният или оригиналният лист от многолистовия формуляр. Гърбът му е покрит със специални, чувствителни на натиск микрокапсули, изпускащи безцветен разтвор - СВ покритие, което предава написаното на следващия лист. СFB(coated front and back) Средният или средните листове на многолистовия формуляр. Той има покритие от двете страни,затова приема и предава написаното. Горната страна на хартията е покрита с приемащ слой, а гърбът й е с предаващи микрокапсули. CF(coated front) Най-долното копие на многолистовия формуляр. То приема написаното, благодарение на премащия слой на горната страна на листа. 

Приложение: печат и формуляри 

Грамажи :
CB   54 гр  
CFB 55 гр
CF   56 гр

Формати: 43х61, 61х86 см

There are no products matching the selection.