Продуктов мениджър

Отговаря за определени продуктови групи, клиенти и региони в страната

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.Работа с клиенти:
- Приема запитвания от клиенти;
- Изготвя оферти;
- Приема поръчки;
- Изготвя документи за доставка на стоките – фактури, експедиционни бележки ;
- Следи складови наличности и информира клиентите за налични количества;
- Информира клиентите за нови продукти.
2.Участва в планирането на продажбите и поръчки към доставчици.
4.Търси нови клиенти, установява контакти с такива и работи за привличането им.

В процеса на работа си сътрудничи със:
- Началник склад;
- Счетоводител;
- Касиер;
- Управител

Пряко отговаря пред ръководител търговски отдел .

ИЗИСКВАНИЯ:

Професионални:
- Работа с компютър – Windows, Microsoft office, работи се със специализиран ERP софтуер, на който ще бъде обучен.
- Английски език е предимиство

Лични:
- Желание за работа в екип;
- Самоорганизираност и дисциплина;
- Изпълнителност;
- Инициативност

Фирмата търси сътрудник, който да се ангажира дългосрочно.